Εταιρία | Ποιότητα

Αφοσίωση στην Ποιότητα και Ασφάλεια των προϊόντων μας

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί προτεραιότητά μας. Η προσήλωση στους δύο αυτούς όρους υλοποιείται μέσα από την πιστή εφαρμογή του συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) και την αδιάκοπη προσπάθεια για υψηλά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με την υποστήριξη προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η δέσμευσή μας απέναντι στους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές για υψηλά πρότυπα ποιότητας αντανακλάται στα ακόλουθα στάδια:

  • Η διαδικασία ξεκινάει με το σχεδιασμό των προϊόντων κατά τον οποίο διασφαλίζεται ότι συμβαδίζουν απόλυτα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
  • Ακολούθως, διασφαλίζεται η ποιότητα των Α’ υλών οι οποίες ελέγχονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
  • Κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούμε προηγμένα εργαλεία και συστήματα με τα οποία βελτιώνουμε διαρκώς τις παραγωγικές διαδικασίες και εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.
  • Το τελικό προϊόν υπόκειται σε χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Για τη Bonito η ποιότητα αποτελεί δέσμευση για την οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά. Με γνώμονα την ποιότητα, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ξεχωριστά προϊόντα και να χτίζουμε σχέσεις ζωής με τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Copyright © 2010 Bonito All rights reserved.Powered by Softways S.A.